NLP (neuro-linguistic programming)

Itsetuntemus/Ihmissuhteet/Erilaisuus/Yhteisymmärrys/ Vaikuttava viestintä/Rakentava vuorovaikutus

Tökkiikö vuorovaikutus? Syntyykö väärinkäsityksiä? Valmennuksessa opit tekniikoita, joiden avulla on mahdollista parantaa vuorovaikutusta ja rakentaa parempia ihmissuhteita. Avain tähän on erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen.
 

Mitä on NLP?

NLP tulee sanoista neuro-linguistic programming eli neuro-lingvistinen (kielitieteellinen) prosessointi. Se on malli siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia. Lue lisää NLP:stä.

 

Kenelle?

NLP-valmennus sopii hyvin kaikille, joita kiinnostaa syventää itsetuntemustaan, ajattelutaitojaan, vuorovaikutustaitojaan ja ymmärrystään muista ihmisistä.  Voit ottaa valmennusta kerta- tai sarjavalmennuksena.

 

Yksilövalmennuksen hinnasto

 

Vuorovaikutusvalmennuksen teemoja

  • NLP:n ABC

  • Neljä NLP-pohjaista kommunikaatiotapaa

  • Oma NLP-pohjainen kommunikointitapojen itsearviointi

  • Omien keskustelujen kalibrointi

  • Keskeiset erikoistekniikat yhteyden luomiseen

  • Tilanteeseen reagointityylit

  • Päätöksentekotyylit

  • Aikaorientoitumisen tyylit

  • Kokemuksien erottelutyylit

  • Työskentelytyylit

 

Valmennuksessa opit tekniikoita, joiden avulla on mahdollista parantaa vuorovaikutusta ja rakentaa parempia ihmissuhteita. Avain tähän on erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen.

 

Yhteisymmärrys ihmisten kesken estyy usein siksi, että aina emme osaa lukea toisen ihmisen sanallisia ja sanattomia viestejä, tai sitten viesti välittyy väärin, koska ei ymmärretä toisen tapaa viestiä.  

Koulutustaustani

Olen NLP Master Coach. Minulla on FM-tutkinto soveltavassa kielitieteessä, mikä keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kokonaisvaltaiseen viestintään, kulttuurien väliseen viestintään ja vuorovaikutusongelmiin. Olen koulutettu opettaja. Olen opettanut lapsia, nuoria ja aikuisia eri oppilaitoksissa sekä kehittänyt 15 vuotta eri työyhteisöjen viestintää.

 

Hyvinvoiva parisuhde tukee yksilön hyvinvointia ja tuloksellista työntekoa

Jos parisuhde voi hyvin, se heijastuu myönteisesti työhönkin. Vastaavasti ongelmat parisuhteessa tulevat mielessä myös työpaikalle, ja voimavarat ovat silloin vähissä.

 

Olen myös koulutettu parisuhdevalmentaja ja Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvoja ja ryhmäohjaaja. Olen vahvasti sitä mieltä, että onnellisia parisuhteita ei synny - ne rakennetaan.

 

Lue parisuhdepalveluistani sivustollani Parisuhdekoulu tai seuraa parisuhteen hyvinvointiin keskittyvää sivuani Facebookista.

 

Tuletko Sinä kuulluksi ja ymmärretyksi työssä ja kotona?

NLP

​© Sinikka Kiviluoma, 2015 Unelmala
Lue kuluttajariidoista
Rekisteriseloste