top of page

NLP (neuro-linguistic programming)

Itsetuntemus/Ihmissuhteet/Erilaisuus/Yhteisymmärrys/ Vaikuttava viestintä/Rakentava vuorovaikutus

Tökkiikö vuorovaikutus? Syntyykö väärinkäsityksiä? Valmennuksessa opit tekniikoita, joiden avulla on mahdollista parantaa vuorovaikutusta ja rakentaa parempia ihmissuhteita. Avain tähän on erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen.
 

Mitä on NLP?

NLP tulee sanoista neuro-linguistic programming eli neuro-lingvistinen (kielitieteellinen) prosessointi. Se on malli siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia. Lue lisää NLP:stä.

 

Kenelle?

NLP-valmennus sopii hyvin kaikille, joita kiinnostaa syventää itsetuntemustaan, ajattelutaitojaan, vuorovaikutustaitojaan ja ymmärrystään muista ihmisistä.  Voit ottaa valmennusta kerta- tai sarjavalmennuksena.

 

Yksilövalmennuksen hinnasto

 

Vuorovaikutusvalmennuksen teemoja

  • NLP:n ABC

  • Neljä NLP-pohjaista kommunikaatiotapaa

  • Oma NLP-pohjainen kommunikointitapojen itsearviointi

  • Omien keskustelujen kalibrointi

  • Yhteyden luominen

  • Reagointityylit tilanteeseen

  • Päätöksentekotyylit

  • Aikaorientoitumisen tyylit

  • Kokemuksien erottelutyylit

  • Työskentelytyylit

 

Yhteisymmärrys ihmisten kesken estyy usein siksi, että aina emme osaa lukea toisen ihmisen sanallisia ja sanattomia viestejä, tai sitten viesti välittyy väärin, koska ei ymmärretä toisen tapaa viestiä.  

Koulutustaustani

Olen NLP Master Coach. Minulla on FM-tutkinto soveltavassa kielitieteessä, mikä keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kokonaisvaltaiseen viestintään, kulttuurien väliseen viestintään ja vuorovaikutusongelmiin. Olen koulutettu opettaja. Olen opettanut lapsia, nuoria ja aikuisia eri oppilaitoksissa sekä kehittänyt 15 vuotta eri työyhteisöjen viestintää.

 

Tuletko Sinä kuulluksi ja ymmärretyksi työssä ja kotona?

NLP ajattelu- ja käyttäytymistaidot
bottom of page