top of page

NLP JA ERILAISET VUOROVAIKUTUSTYYLIT

Itsetuntemus/Ihmissuhteet/Parisuhde/ Perhe/Erilaisuus/ Työyhteisöviestintä/Rakentava vuorovaikutus/Palaute/NLP

 

NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming eli neuro-kielitieteellinen prosessointi. Se on malli siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

 

Lue lisää NLP:stä.

 

Pienryhmävalmennus sopii hyvin työyhteisöille, esimiehille, tiimeille, opettajille, vanhemmille ja myynnin ammatilaisille.

 

Valmennuksen sisältö

  • NLP:n ABC

  • Neljä NLP-pohjaista kommunikaatiotapaa

  • Oma NLP-pohjainen kommunikointitapojen itsearviointi

  • Omien keskustelujen kalibrointi keskustelukumppanin mukaan

  • Keskeiset erikoistekniikat yhteyden luomiseen

 

Tökkiikö vuorovaikutus? Syntyykö väärinkäsityksiä? Valmennuksessa opit tekniikoita, joiden avulla on mahdollista parantaa vuorovaikutusta ja rakentaa parempia ihmissuhteita. Avain tähän on erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen.

 

Yhteisymmärrys ihmisten kesken estyy usein siksi, että aina emme osaa lukea toisen ihmisen sanallisia ja sanattomia viestejä, tai sitten viesti välittyy väärin, koska ei ymmärretä toisen tapaa viestiä.  

 

Minulla on FM-tutkinto soveltavassa kielitieteessä. Se keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kokonaisvaltaiseen viestintään, kulttuurien väliseen viestintään ja vuorovaikutusongelmiin. LIsäksi olen NLP Master Coach. Olen koulutettu opettaja. Olen opettanut lapsia, nuoria ja aikuisia eri oppilaitoksissa sekä kehittänyt 15 vuotta eri työyhteisöjen viestintää.

 

Koetko Sinä tulevasi kuulluksi ja ymmärretyksi? Saatko muut kuuntelemaan ja ymmärtämään sinua? Vaikutatko viestinnällä?

NLP erilaiset persoonatyypit vuorovaikutuksessa
bottom of page