top of page

VALMENTAJAN KOULUTUS

Entisenä opettajana uskon jatkuvaan lisäkoulutukseen myös oman ammattitaitoni kehittämisessä.

 

Valmennusosaamiseni

Olen käynyt monipuolisia valmentajakoulutuksia. Minulla on ratkaisukeskeisen valmentajan, elämäntaidonvalmentajan,  parisuhdevalmentajan ja NLP Master Coachin tutkinnot. Pohjakoulutukseltani olen FM ja opettaja.

 

Namaste Oy

MB-Elämäntaidon valmentaja

ICF (International Coach Federation) -akkreditoima koulutusohjelma

 

Olen käynyt Namasteella myös useita valmentajille suunnattuja parisuhdevalmennuksen lisäkoulutuksia.

 

Parisuhdekeskus Kataja ry

Solmuja parisuhteessa ®  -parineuvoja ja ryhmäohjaaja
PariAsiaa-parisuhdeluentojen ohjaajakoulutus

 

Helsingin kesäyliopisto

ReTeaming CoachRatkaisukeskeisen ReTeaming-valmentajan koulutus (työyhteisö-, ryhmä- ja yksilövalmentaja, Ben Furmanin ja Tapani Aholan sertifioima koulutus)

 

Vantaan Aikuisopisto

NLP Master Practitioner (syventävät NLP-opinnot)

 

Helsingin Aikuisopisto

NLP Practitioner

 

True Hearts

NLP Coach

 

Jyväskylän yliopisto

filosofian maisteri FM

  • romaaninen filologia, syventävät opinnot

  • englantilainen filologia, aineopinnot

  • soveltava kielitiede (työyhteisöviestintä, strateginen viestintä, vuorovaikutustaidot, kulttuurien välinen viestintä, psyko- ja sosiolingvistiikka, pragmatiikka), aineopinnot ja syventäviä opintoja

  • kasvatustiede, perusopinnot

  • yleinen kirjallisuus, perusopinnot

  • journalistiikka, perusopintoja

 

Täydennyskoulutus yliopistossa työn ohessa:

 

Lapin yliopisto

Rakkaus- ja sosiaalipsykologia

5 op, kasvatuspsykologian perusopinnot, professori Kaarina Määttä

 

Ihmisen vahvuuksien tukeminen (positiivisen psykologian koulutuskokonaisuus)

5 op, kasvatuspsykologian perusopinnot, professori Satu Uusiautti

 

Lahden Aikuisopisto

Enneagrammi – itsetuntemukseen ja ihmistuntemukseen

Enneagrammi ja vaistovariantit – kolme vaistonvaraista viettiä

 

Namaste

MB-Elämäntaidonvalmentaja -koulutuksen enneagrammijakso

Enneagrammiteorian sosiaaliset vuorovaikutustyylit ja vaistoversiot -koulutus

Enneagrammi: Parisuhde ja persoonallisuustyyppien rakkausprofiilit (osa 1 ja osa 2)

 

Suomen Enneagrammiyhdistys ry

Enneagrammi puhuu rakkauden kieltä

 

UP Parners
Enneagrammi - erilaisuus työelämässä. Erilaiset hyvät tyypit työssä.

Mielenterveys elämäntaitona
MTEA1-koulutus yrittäjille: Mielenterveys osana terveyttä ja hyvinvointia, Tunnetaidot, Elämän kriisit, Työhyvinvointi ja Stressinhallinta

 

Organisaation ja työyhteisöviestinnän kehittäminen

Olen työskennellyt yli 15 vuotta viestinnän eri tehtävissä viestintäkonsulttina, työyhteisöviestinnän kehittämistehtävissä, verkkopäätoimittajana ja tiedottajana. Olen pitänyt pitkälti yli 100 koulutusta esimiehille ja työyhteisön muille jäsenille asiantuntijaorganisaatioissa. 

 

Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopisto

FM-tutkinnossani opiskelin mm. journalistiikkaa, soveltavaa kielitiedettä, työyhteisöviestintää sekä vieraita kieliä (mm. gender studies, miesten ja naisten kielenkäyttötyylit) ja kulttuurienvälistä viestintää (intercultural communication). Valmistuin aikanaan myös aineenopettajaksi.

 

Infor

ProCom-VPD viestintäpäällikkötutkinto

 

Markkinointi-instituutti

MTi tiedottajadiplomi (30 op)

Tavastia

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

 

Opetusalan osaamiseni

Olen pätevä opettaja. Olen opettanut eri kouluasteilla niin lapsille, nuorille kuin aikuisille kieliä, kulttuurien välistä viestintää sekä kirjoittamista (peruskoulu 5. – 10 lk., ammattikorkeakoulu, kansanopisto ja kansalaisopisto). Lisäksi olen pitänyt yli sata koulutustilaisuutta työyhteisöille.

 

Lahden muotoiluinstituutti

ammatillinen aineenopettajankoulutus (25 ov) sekä

yleispedagogisia opintoja (15 0v)

Valmentaja Sinikka Kiviluoma

Olen valmentaja Sinikka Kiviluoma. Kun tietää, minne on menossa, on helpompi päästä sinne. Miten voin auttaa Sinua pääsemään kohti tavoitettasi?

"Sinikka on rauhallinen, selkeä ja kuitenkin iloisen innostava valmentaja. Erityisesti pidin johdonmukaisuudesta ja tarkoista havainnoista matkan varrella. "

 

"Valmentaja keskittyi minuun 100 %:sti ja antoi luontevasti esimerkkejä, jos oli vaikea päästä johonkin asiaan kiinni. Mutkaton ja sujuva ammattilainen. Tiedän varsin monta, kenelle suosittelisin nimenomaan Sinikan valmennusta!"

 

"Sinikka on hauska, mukava ihminen. Hän on huippuvalmentaja - luonteva, ammattitaitoinen, kekseliäs, äärimmäisen tilannetajuinen ja empaattinen. Silti jämäkkä ja ryhdikäs, jotta asiat rullaavat ja menevät eteenpäin. "

 

"Valmentajalla on elämänkokemusta ja rohkeutta peilata asioita myös oman kokemuksen kautta, arvostan sitä suuresti."

 

"Hakeuduin valmennukseen ennen isoja elämänmuutoksia ja päätöksiä. Sain paljon uusia näkökulmia ja lähestymistapoja, ja tsemppausta hankaliin tilanteisiin. "

 

"Tein pieniä muutoksia arkeen ja tottumuksiin -  sillä saa paljon kaikkea ihanaa aikaan. Pieni oivallus tuli moniin asioihin ja siihen, että kyllä minäkin tähän pystyn."

 

"Luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin nousi, tämä oli se tärkein juttu.  Valmennus jokaiselle kansalaiselle pakolliseksi vuoden välein."

 

"Motivointi toimi kohdallani erittäin hyvin. Uuudenlaisen minäkuvan löytäminen sekä itsensä hyväksyminen olivat isoja asioita. Valmentaja auttoi minua huomaamaan, ettei elämäni olekaan niin synkkää ja että olen aika hyvä tällaisenakin. Elämäni on nyt paljon valoisampaa."

 

"Hain uutta näkökulmaa ajatella asioiden tärkeysjärjestystä.  Valmentajan kysymykset ja asioiden kyseenalaistaminen saivat miettimään, ajattelemaan ja keskustelemaan asioita auki tavalla, jota tuskin itse olisi osannut tehdä. Valmennuksella sai varmuutta omaan arvomaailmaani."

 

 

Oivallutan sinua
Suurella sydämellä
Oivallutan sinua
bottom of page