YRITYSPALVELUT (Business Coaching)

Enneagrammi/Kukoistava työntekijä/Työyhteisön kehittäminen/NLP/Vuorovaikutustaidot/Palaute/Erilaisuus työyhteisössä/Motivointi/Pystyvyysusko/Edistys/Lupaukset

Elämäänsä tyytyväinen ihminen tekee parhaansa myös työssä. Hyvä itsetuntemus, terve itsetunto ja erilaisuuden ymmärtäminen on resepti, jolla tullaan hyväksi työntekijäksi ja työkaveriksi.

 

Toimivat ihmissuhteet töissä

Kun tuntee ja arvostaa itseään, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja rakentaa toimivia ihmisuhteita. Ihmissuhteet rakentuvat vuorovaikutuksen varaan. Kuten muitakin taitoja, vuorovaikutustaitoja voi kehittää.

 

Toisten kanssa vuorovaikutus pelaa helposti ja toisten vaikeammin. On tärkeää osata sopeuttaa omaa viestintäänsä muihin. Sosiaalisesti taitava ihminen myös oppii neuvottelemaan toisten kanssa ajamatta heitä nurkkaan. Ihminen viihtyy niiden kanssa, joiden seurassa hän tuntee olevansa turvassa.

 

Tunnetko itsesi ja vahvuutesi?

Vahva itsetunto vaatii hyvän itsetuntemuksen. Vahva itsetunto auttaa soljahtamaan helpommin myös eri työyhteisöjen jäseniksi. Silloin hyväksyt paitsi itsesi myös muut. Tiimityöskentelyssä itsetunnon puute näkyy vaikkapa vastuun pakenemisena, muiden arvosteluna ja yliherkkänä reagointina kritiikkiin. Vastaavasti hyvä itsetunto näkyy toisten kunnioittamisena ja arvostamisena.

 

Omien vahvuuksien tunteminen on voimavara. Opi, mikä Sinulle on persoonallisuustyyppinä ominaista. Ymmärrä ja arvosta erilaisuutta.

 

Valmennusaiheina NLP, enneagrammi tai työyhteisöviestintä

Pienryhmävalmennuksessa voidaan käsitellä erilaisia persoonallisuustyyppejä ja erilaisia vuorovaikutustapoja joko enneagrammiteorian tai NLP:n näkökulmasta (tai molemmista näkökulmista). Valmennus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä ja muiden ymmärtämisestä sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisestä työelämässä.

 

Enneagrammivalmennuksessa tavoitteena on ymmärtää ihmisten erilaisuutta yhdeksän erilaisen persoonallisuustyypin kautta. Valmennuksessa

 

  • löydät ohjatusti oman Enneagrammi-tyyppisi ja

  • perehdyt omaan ja muiden Enneagrammi-tyyppien tyypillisen ajatteluun ja käyttäytymiseen

  • tarkastelet, mikä vie eri persoonallisuustyyppejä kohti kasvua ja miten käyttäytymisesi muuttuu stressitilanteessa.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnittelen teille sopivan valmennusohjelman.

 

Olen toiminut yrityksissä mm. työyhteisöviestinnän kehittämistehtävissä. Lue koulutuksestani ja työkokemuksestani.

Työyhteisötaidot

​© Sinikka Kiviluoma, 2015 Unelmala
Lue kuluttajariidoista
Rekisteriseloste