top of page

VALMENNUSPALVELUT YRITYKSILLE
 

Itsensä johtaminen/Enneagrammi/Kukoistava esimies/Työssä jaksaminen/Omat voimavarat/ Vuorovaikutustaidot / Ajanhallinta

Elämäänsä tyytyväinen ihminen tekee parhaansa myös työssä. Hyvä itsetuntemus, terve itsetunto, erilaisuuden ymmärtäminen sekä työn ja vapaa-ajan balanssi on resepti, jolla tullaan hyväksi esimieheksi, työntekijäksi ja työkaveriksi. 

Olen erikoistunut yksilövalmennuksiin. Erityisen hyvin valmennus sopii elämän risteyskohdissa, kun

 

  • jäät eläkkeelle,

  • sinut irtisanotaan,

  • siirryt tehtävästä toiseen 

  • haluat miettiä suhdettasi työhön ja muuhun elämään

  • oppia vähentämään kiirettä, stressiä tms. arjessasi (kokonaiskuva elämästäsi)

  • haluat miettiä yrittäjyyttäsi

 

Katso myös työnohjaus- ja urapalvelut

Yrittäjän life- ja businesscoaching

Yrittäjä, näetkö metsän puilta? Eikö kokonaispaletti toimi? Vaivaako kiire, stressi tai riittämättömyys? Muistatko, että elämästä oli lupa nauttia? 

 

Luo kokonaiskäsitys tilanteestasi työssä, yksityiselämässä sekä ihmissuhteissasi. Hyvä arki lähtee omien arvojen tuntemisesta ja ajanhallinnasta. Omien voimavarojen, palautumisen ja vaatimusten on oltava balanssissa.

 

Onnellinen, itsesi , arvojesi ja voimiesi mukainen elämä kuluu myös Sinulle! 

 

Toimivat ihmissuhteet töissä

Kun tuntee ja arvostaa itseään, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja rakentaa toimivia ihmisuhteita. Ihmissuhteet rakentuvat vuorovaikutuksen varaan. Kuten muitakin taitoja, vuorovaikutustaitoja voi kehittää.

 

Toisten kanssa vuorovaikutus pelaa helposti ja toisten vaikeammin. On tärkeää osata sopeuttaa omaa viestintäänsä muihin. Sosiaalisesti taitava ihminen myös oppii neuvottelemaan toisten kanssa ajamatta heitä nurkkaan. Ihminen viihtyy niiden kanssa, joiden seurassa hän tuntee olevansa turvassa.

Tunnetko itsesi ja vahvuutesi? 

Vahva itsetunto vaatii hyvän itsetuntemuksen. Vahva itsetunto auttaa soljahtamaan helpommin myös eri työyhteisöjen jäseniksi. Silloin hyväksyt paitsi itsesi myös muut. Tiimityöskentelyssä itsetunnon puute näkyy vaikkapa vastuun pakenemisena, muiden arvosteluna ja yliherkkänä reagointina kritiikkiin. Vastaavasti hyvä itsetunto näkyy toisten kunnioittamisena ja arvostamisena.

Omien vahvuuksien tunteminen on voimavara. Opi, mikä Sinulle on persoonallisuustyyppinä ominaista. Ymmärrä ja arvosta erilaisuutta.

Voimme käsitellä erilaisia persoonallisuustyyppejä ja erilaisia vuorovaikutustapoja mm. enneagrammiteorian näkökulmasta. Valmennus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä ja muiden ymmärtämisestä sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisestä työelämässä.

Enneagrammivalmennuksessa tavoitteena on ymmärtää ihmisten erilaisuutta yhdeksän erilaisen persoonallisuustyypin kautta. Valmennuksessa

 

  • löydät ohjatusti oman Enneagrammi-tyyppisi ja

  • perehdyt omaan ja muiden Enneagrammi-tyyppien tyypillisen ajatteluun ja käyttäytymiseen

  • tarkastelet, mikä vie eri persoonallisuustyyppejä kohti kasvua ja miten käyttäytymisesi muuttuu stressitilanteessa.

Hyvinvoiva parisuhde tukee yksilön hyvinvointia ja tuloksellista työntekoa

Jos parisuhde voi hyvin, se heijastuu myönteisesti työhönkin. Vastaavasti ongelmat parisuhteessa tulevat mielessä mukaan myös työpaikalle, ja voimavarat ovat silloin vähissä.

Olen myös koulutettu parisuhdevalmentaja ja Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvoja ja ryhmäohjaaja. Olen vahvasti sitä mieltä, että onnellisia parisuhteita ei synny - ne rakennetaan.

Lue parisuhdepalveluistani sivustollani Parisuhdekoulu tai seuraa parisuhteen hyvinvointiin keskittyvää sivuani Facebookista.

Ota yhteyttä

Olen toiminut yrityksissä mm. työyhteisöviestinnän kehittämistehtävissä. Lue koulutuksestani ja työkokemuksestani. Ota rohkeasti yhteyttä, puh. 050 5550079. 

Happy Architect
bottom of page