top of page

VUOROVAIKUTUS- JA IHMISSUHDETAIDOT

Ihmissuhteet/Itsetuntemus- ja tunto/Parisuhde/ Tunnetaidot/ Rakentava vuorovaikutus/Sopuisuustaidot/ Palaute/Omat rajat

 

"No man is an island." Ihminen tarvitsee toista ihmistä ollakseen onnellinen. Janoamme muilta hyväksyntää ja arvostusta läpi elämämme. Kaipaamme läheisiä ihmissuhteita, joissa kelpaamme itsenämme. Läheiset ihmissuhteet rakentuvat vuorovaikutuksen varaan. Kuten muitakin taitoja, vuorovaikutustaitoja voi kehittää.

 

Toisten kanssa vuorovaikutus pelaa helposti ja toisten vaikeammin. On tärkeää osata sopeuttaa omaa viestintäänsä muihin. Sosiaalisesti taitava ihminen myös oppii neuvottelemaan toisten kanssa ajamatta heitä nurkkaan. Ihminen viihtyy niiden kanssa, joiden seurassa hän tuntee olevansa turvassa.

 

Tunnetko itsesi ja vahvuutesi?

Hyvä itsetunto vaatii hyvän itsetuntemuksen. Tiedä, mikä Sinulle on ominaista niin voidessasi hyvin tai voidessasi huonosti. Tunne rajasi. Puolusta arvojasi. Arvosta itseäsi ja hyödynnä vahvuuksiasi!

 

Vahva itsetunto auttaa soljahtamaan helpommin myös eri työyhteisöjen jäseniksi. Itsetunnoltaan vahvat yksilöt hyväksyvät paitsi itsensä myös muut. Tiimityöskentelyssä itsetunnon puute näkyy vaikkapa vastuun pakenemisena, muiden arvosteluna ja yliherkkänä reagointina kritiikkiin. Vastaavasti hyvä itsetunto näkyy toisten kunnioittamisena ja arvostamisena.

 

Onko Sinulla ihmissuhdeongelmia tai vuorovaikutuspulmia?

Riidat, väärinymmärrykset ja ihmissuhdekolarit vievät usein voimia. Ylläpidämme aina itse omalta osaltamme ihmissuhdeongelmiamme.

 

 Tunne itsesi ja muut. Avain toimiviin ihmissuhteisiin ovat hyvät vuorovaikutustaidot sekä enneagrammityyppien (persoonallisuustyyppien) tuntemus. 

 

Minulla on FM-tutkinto soveltavassa kielitieteessä, mikä keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kokonaisvaltaiseen viestintään, kulttuurien väliseen viestintään ja vuorovaikutusongelmiin. Olen myös opiskellut kasvatustieteitä sekä kasvatus- ja kehityspsykologiaa. Lisää koulutuksestani.

 

Kiikastaako parisuhde?

Olen FM, ratkaisukeskeinen parisuhdevalmentja, joka on erikoistunut pariviestintään eli parisuhteen vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin. 

 

Lue parisuhdepalveluistani sivustollani Parisuhdekoulu tai seuraa parisuhteen hyvinvointiin keskittyvää sivuani Facebookista.

 

Hinnasto

 

 

Kehitä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojasi!
bottom of page